Lenker

Nytt

Med støtte frå UNI stiftelsen

Nytt navigasjonsutstyr

Nytt navigasjonsutstyr

Skipper Karl Johan ein dyktig pådrivar i montering av nytt navigasjonsutstyr ombord.

Les mer
Sjauing ombord i Hindholmen

Her går det unna

Her går det unna

Lukt av tjøre og dulde bankeslag ombord i Hindholmen

Les mer
Hindholmens venner

Bli medlem i Hindholmens venner

Bli medlem i Hindholmens venner

 

Medlemsskap i Hindholmens venner  kr. 200 pr. år.

vipps # 537186 eller betal til konto 3991 09 42801   Merk betaling med namn og adresse, gjerne og mobilnummer.

Som medlem får du og tilsendt Jubileumsheftet ms Hindholmen 100 år  (1916-2016) Mykje interessant lesestoff: Om båt og mannskap. Om farefulle seglaser. Om dei som var heime. Om klargjering av båten før avgang. Proviantering, reiskap som skulle ombord. Fiskeria. Om vern av båten, verneforeninga, stiftinga.

Les mer
Med støtte frå UNI stiftelsen

Nytt navigasjonsutstyr

MS Hindholmen er sertifisert for 60 passasjerar. Skipskontrollen stiller strenge krav også til veteranfartøy som har passasjerar ombord. Utan støtte frå Stiftelsen UNI hadde vore vanskeleg for oss å få gjennomført alle krav ang. sikkerheit ombord. Stiftinga ms Hindholmen er djupt takknemmeleg for denne støtta.

Stor deltaking ombor i ms Hindholmen sommaren 2018

Sommaren 2018

2018 aktiv sesong for ms Hindholmen. 10 turar til no med ulike aktørar ombord. Fjordturar, byturar til Ålesund, turar mellom holmar og skjer, til Fjordsteam i Bergen. Fleire Fagprøver er haldne ombord. Båten har delteke på Festivalar; Naturfestivalen i Ørsta, Trebåtfestivalen i Ulsteinvik. I veke 36/37 vert det kurs i drivinga av dekk ombord. Også fleire turar og Fagprøver. Mannskapet har gjort ein kjempejobb elles alle andre frivillige som har stilt opp til dugnad ombord.

 

 

 

 

 

 

 

 

På Fjordsteam i Bergen fekk vi den finaste plassering like ved Fisketorget.

Vakkert langs Vestlandskysten

Regjeringsadvokatane i tenderbåt frå Hindholmen til Trandal i Hjørundfjorden

Interesserte pulikumarar i Butikk, båt og reiarlagsmuseet og Miss Boyd museet på Vartdal

 

Ms Hindholmen på veg inn til Ålesund

Aage Aarseth i Butikk, båt og reiarlagsmuseet fortel om fiskeria på 1900 talet

Flinke svelesteikarar under opphaldet på Fjordsteam i Bergen

Matros Lars Hjorthaug fann alltid eit kvart å gjere ombord


Hindholmen ved kai i Ulsteinvik

Hindholmen klar for oppdrag vår/sommar 2018

Hindholmen klar for oppdrag sommarsesongen 2018. Ta kontakt med Kjell Barstad  mb 95289335 


MS Hindholmen 2018

MS Hindholmen seglar inn i det nye året.

Vi set i gang; styre-og medlemsmøte onsdag 7. februar kl. 18 ombord i hindholmen, som ligg i vinteropplag ved Stranda Industri AS, Hasundvegen 31, 6065 Ulsteinvik. 

Mange saker ligg på beddingen og skal sleppast ut; Aktivitetsplan for 2018, Kva står att som må gjerast før båten er seglklar, "hyre" mannskap, søknader må sendast m.m.

Vel møtt!

 

Hindholmens venner

Bli medlem i Hindholmens venner

Det er stor etterspørsel etter å leige Hindholmen, men det skortar på folk som kan stille opp til ei kvar tid. Det er ikkje snakk om rustbanking og hard sjauing slik det var før. Fagprøveelevane som Odd Runar har i prøve ombord tek mykje av desse jobbane no. Det vi treng mest av er matrosar, skipperar, maskinistar, maskinassistentar, byssejenter, messegutar. Vi treng og guidar, historieforteljarar, undervisarar, musikarar, kunstnarar, vaffel-og svelsteikarar, kaffikokarar ;  alle er viktige på kvar sine område.

Båten går turar i dei Sunnmørske fjordar og i kystområda.Elles prøver ein å delta på ulike festivalar o.a. arrangement rundt om i fylket.

Meld deg på som medlem, kom inn i byssevarmen, kan love deg eit triveleg og godt, sosialt samvere ombord.

Medlemsskap: kr.200 pr. år   

vipps # 537186   eller betal inn på konto 3991 09 42801. Merk betalinga med namn og adresse, gjerne og mobilnummer. 

Som medlem får du og tilsendt Jubileumsheftet ms Hindholmen 100 år i 2016.

 

Leige Av Ms Hindholmen:

Faste kostnader pr dag (pr.tur) kr.9 000
Variable kostn. mannskapsutg. 4 mann pluss oljeutgifter til saman pr. time kr. 1 400. Om det er ynskjeleg med servering/underhaldning om bord, så må leigar betale ekstra for det.
Leige av båten inntil 3 dagar eller meir vil dei faste kostnadane verte lavare. Ved langtidsleige vil det bli skrive særkontrakt.