MS Hindholmen er sertifisert for 60 passasjerar. Skipskontrollen stiller strenge krav også til veteranfartøy som har passasjerar ombord. Utan støtte frå Stiftelsen UNI hadde vore vanskeleg for oss å få gjennomført alle krav ang. sikkerheit ombord. Stiftinga ms Hindholmen er djupt takknemmeleg for denne støtta.