Aktivitetsplan 2019:(vedtatt på årsmøtet 27.03.19)

a)Prøve å setje opp ein mannskapsplan som går månad til månad, då veit ein kven som er ledig til ulike tider.

b) Plan at båten skal vere operativ frå 1. mai, (skal halde hardt). Neste er slipsetjing. Klar for å selje turar frå 15. mai.

c)Bookingansvarleg må og ha informasjon og vere med på å koordinere turar og aktivitetar arrangert av Hindholmens venner.