Styret for 2017:

Brit Aanning Aarseth, Vartdal, Ørsta-leiar ,  Odd Runar Bjørndal, nestleiar, Hovdebygda,Ørsta, Karl Johan Barstad, Ulsteinvik, Kjell Bartstad, Ulsteinvik,               Ingunn Moltu, Moltustranda, Herøy.  Vara: Vidar Kløvning, Åram, Sande, Johan Slåtteliv, Dimna, Ulsteinvik, Bjørn Røyset, Hareid, Olli Sørdal, Fosnavåg, Herøy

Aktivitetsplan/handlingsplan for 2017: 30pkt:

Pkt. 1.Slipe dørken i messa (er gjort) Pkt. 2. Male dørken, scanne farge, lakkere i fin grå farge (er gjort) Pkt. 3. Pusse vinduer i styrehus(er gjort) Pkt.4. Flåter og brannapparat til kontroll (er gjort) Pkt.5. Bommen må sertifiserast (?)


.Pkt. 6. 66 nye lys er bestilt til flytevestane(arbeid utført) Pkt.7. Båten må kanskje på land, botnettersyn. Filming normalt akseptert annan kvart år. Sjekke om det blir akseptert (båten måtte på land, arbeid utført ved Vegsund Slip as) Pkt.8. Aksletrekk sist  våren 2012. Krav om 5 års intervall. Sende mail til Magnar på Sjøfart, sjekke status og kva som må til(Båten på land arbeid utført).Pkt. 9. Flåter og brannapp. vart sist dekt av UNI-stiftelsen. Kanskje prøve i år og? (vart dekt av andre midlar, Fagprøver m.m.) Pkt. 10. Søknad til Gjensidige (fekk avslag) Pkt. 11. Bud & Hustad forsikring støtta med kr. 8000. Pkt. 12. Forfall på flåtegodkjenninga er truleg til sommaren. Pkt. 13. Vi er ikkje dyktige nok til å iverksette aktivitetar. Vi har fått ein god del tilsagn om tilskot, men arbeidet må utførast før pengane vert utløyste.Pkt. 14. Må skifte ankerkjettingar. Vi må ha kjettinglås som kravet er for liten kystfart. Galvaniserte kjettingar (ikkje utført enda, arbeider med saken) Pkt. 15. Linespelet (Kapstan) lek, må pakkast oppatt med eit par ringar. (linespelet låst, diverre) Pkt. 16. Ny kjetting på bomløftet(?). Pkt. 17. Nye forstagswire (?). Pkt. 18. Sjekke byssa, kjem røyk ut på styrbord side når det vert varmt. Truleg lekkasje på dieselrøret (?). Pkt. 19. Slangane til styremaskinen heng i eit tau, ikkje bra, må ordnast. (?). Pkt. 20. Kaffetrakter må brukast i ny kontakt inne i byssa. Ikkje lov å gå med ledninga gjennom døra inn til messa. (er ordna) Pkt. 21. Det er anbefalt at ein snur rattet til kvar side, deretter fyller etter med olje. (OK)Pkt. 22. Lager til maskindeler (Fagprøver) .(har fått aksept på å plassere containeren på grunnplan på adm. bygget i høgre hjørne oppover mot Mjøllageret. Ikkje iverksatt enda) Pkt. 23. Container må tømmast, full av uerstatteleg verdiar, dette må på land. Odd Runar tek seg av dette. Har fått tilvist plass, viser til pkt. 22.) Pkt. 24. Maskinen må byggast om til ferskvannskjøling. Det kom godkjenning 8. feb. men midlane ligg inne i 2017 søknaden (midlane dokumentert  05.03.17, kr. 180 000 frå Riksantikvaren. Inne i beløpet ligg og midlar til slippsetjing. Karl Johan har stått føre søknaden, godt jobba) (arbeid utført) Pkt. Sjøkista babord side, tvers av, svinghjulet rusta (?) Pkt. 26. Ferksvannstanker vart tatt sist smatidig med akslingen. (OK) Pkt. 27. Første som må avklarast om båten må dokksetjast eller ikkej(dette er gjort) Pkt. 28. Sikkerheitssystemet med opplæring og korleis reiarlaget vet drive. Mal finnes hos Norsk Forening For Fartøyvern. Vi må fylle ut og tilpasse (?) Pkt. 29. Vedlikehaldsstrategi innes allereie gjennom skjema som vi har.(OK) Pkt. 30. Viktig å fordele oppgåvene. Forslag om at Kjell, Karl Johan og odd Runar samsnakkar og finn ut korleis iverksette arbeidet som trengs gjerast for godkjenning frå Skipskontrollen, og elles det arbeidet det hastar med.