Hindholmen ved Hardanger Fartøyvernsenter
Vern og restaurering
HINDHOLMENS VENNER vart danna i 1980.

STIFTINGA MS HINDHOLMEN tok over drifta i 1994. Båten er oppført på Riksantikvaren si liste over verneverdige fartøy i Noreg og har fått betydelege tilskot til restaurering.
I 1996 vart HH dokksett ved Bredalsholmen Dokk-og fartøyvernsenter i Kristiansand, eit sentralt fartøyvernsenter i Noreg.
Hausten 2003 kom båten til Hardanger Fartøyvernsenter, eit anna viktig fartøyvernsenter som Riksantikvaren støttar opp om.
Sommaren 2005 var Hindholmen atter i drift i sine heimlege farvatn.